Taal: Duits

Religies: Protestant 34%, Rooms-Katholiek 34%, Moslim 3,7%

Bevolking: 81 miljoen

Hoofdstad: Berlijn

Doopsgezinden in Duitsland

AMG ; AMBD ; BTG

Aantal doopsgezinde Gemeenten: 60

Aantal Russlanddeutsche Gemeenten: 182

 

 

Hoeveelheid gedoopte doopsgezinden:

5.723 = 9,5% van de Europese doopsgezinden

Hoeveelheid gedoopte Russlanddeutsche:

40.344 = 67% van de Europese doopsgezinden

 

Duitsland bezoeken?

 

Een deel van de 9000 km lange Migratie Route komt door dit gebied.