Vereniging van Duitse mennonieten

Auteurs: Corinna Schmidt, Joel Driedger

In verscheidene Noord-Duitse steden zijn mennonieten gemeenten. De meeste zijn te vinden in en om Krefeld en Hamburg, maar er zijn er ook in Berlijn, Neuwied, Bielefeld en een aantal andere plaatsen. Hiervanhebben zichveertien gemeenten verenigd in de sedert 1886 opgerichte VDM (‘Vereinigung der DeutschenMennonitengemeinden’), die ongeveer 21.000 leden telt.

Werken aan een gemeenschap
In de VDM ontmoeten predikanten elkaar voor theologische discussies en om lokale onderwerpen te bespreken. Jeugdwerkers organiseren zomerkampen en speciale evenementen voor kinderen, tieners en jongvolwassenen. Er is ook een organisatie gericht op vrouwen. Tevens geeft de VDM training aan lekenpredikers die intensief bij de gemeente betrokken zijn.

Samenwerking met andere kerken
Afgevaardigden van de VDM waren aanwezig bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken (=WCC: ‘World Council of Churches’) in Amsterdam in 1948. Bij de Duitse mennonieten leefde er na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog een sterk verlangen naar een sterkere band tussen alle christelijke kerken.
De WCC bestaat nu uit bijna 350 kerken en heeft ongeveer 550 miljoen leden. Mennonieten staan in verbinding met christenen in de hele wereld.

Ook vandaag de dag zijn zij overtuigd van de noodzaak voor christenen om met elkaar te zoeken naar geweldloze oplossingen voor conflicten, zodat de wereld een betere, en vreedzame plaats wordt.

Gemeenten die lid zijn van de VDM zijn ook lid van de Vereniging van Duitse Kerken (ACK). Door al deze verbindingen zijn mennonieten ervan overtuigd geraakt dat ze van andere kerken kunnen leren, en hun eigen inbreng in de dialoog wordt als belangrijk ervaren.

Geloof en vrede
De VDM wil laten zien dat de boodschap van Jezus goed nieuws kan zijn voor iedereen. Mennonietenzijn er van overtuigd dat geloof in Jezus Christusopenheid, tolerantie, sociale betrokkenheid en vrede met zich meebrengt. Het geloof motiveert ons om anderen te helpen. Mede hierom richtte de VDM het MennonietenVredescentrum in Berlijn op, waar gewerkt wordt aan vrede in probleemwoonwijken en zorg wordt besteed aan sociaal zwakkeren. In onze gemeenten is plaats voor iedereen. We doen ons best om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. De VDM inspireert haar leden om hun geloof verder te verdiepen, en tegelijkertijd actief in hun gemeente te zijn.

Vertaling: Eliza ten Kate