Vrede in het centrum van Berlijn

Auteurs: Martina Basso, Marius van Hoogstraten

Bij mennonieten staat vrede centraal in de theologie. Maar vrede kan afhankelijk van tijd en plaats verschillende betekenissen hebben. Daarom nam de Vereniging van Duitse Mennonieten Gemeenten (VDM) in 2009 uitgebreid de tijd om na te denken over wat het vredesgetuigenis vandaag de dag betekent. Dit leverde de 'Declaration on Just Peace' op. Naast een theologisch gedeelte omschrijft deze Verklaring ook 'oefenterreinen voor vrede en geweldloosheid', wat leidde tot het oprichten van het Berlin MennonitePeace Centre.
    
Een cultuur van Vrede
Het werk dat in het Berlin MennonitePeace Centre gedaan wordt heeft de Verklaring als basis, en is bedoeld om te laten zien hoe een 'vredescultuur' eruit zou kunnen zien. Wat betekent het om een vredeskerk te zijn in een grote stad vol diversiteit, en tevens een belangrijke hoofdstad? In de Verklaring schrijft de VDM:  'De taak van vrede is niet beperkt tot het stoppen van geweld. De bedoeling is ook om structuren te creëren die bij kunnen dragen aan een rechtvaardige en langdurige vrede.'

Wat betekent vrede in de praktijk?
Voor ons betekent dit het meewerken aan de opbouw van netwerken die geweld willen voorkomen. Zo draaien we mee in een netwerk van mensen en organisaties in probleemwijken van Berlijn. Tevens geven we cursussen over het voorkomen van geweld door sport, en we zijn een ontmoetingsplek, waar mensen uit verschillende culturen en van uiteenlopende religies kennis met elkaar kunnen maken. Ook werken we samen met de Brethren in Christ in Zimbabwe.We laten de samenleving en andere kerken kennis maken met het vredesgetuigenisen zoeken naar oplossingen voor de conflicten waarmee ze geconfronteerd worden. We organiseren 'bidden voor vrede' en blijven zoeken naar een 'vredesspiritualiteit' die geloofs- en regionale grenzen overschrijden. Tenslotte ondersteunen en adviseren we mennonieten gemeenten en instellingen bij hun vredeswerk.

Vertaling: Eliza ten Kate