Oecumene – Voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping

Auteur: Fernando Enns

Vanaf het eerste begin van de oecumenische beweging in de twintigste eeuw was het belangrijk voor doopsgezinden om een goede relatie met andere kerken op te bouwen. Ze waren betrokken bij het oprichten van de Wereldraad voor Kerken (WCC), nu een gemeenschap van 350 kerken met ongeveer 550 miljoen leden wereldwijd.

Oorlog gaat in tegen de wil van God
Het oprichten van de WCC was een reactie op de verschrikkingen van twee wereldoorlogen. De kerken erkenden hun falen, en vooral de Duitse kerken gaven hun schuld toe. Overeenkomstig dit gevoel zei de WCC : 'Oorlog gaat in tegen de wil van God.' Vanaf dat moment heeft de oecumenische beweging gestreden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. De andere kerken in de WCC wilden meer leren over de theologie van de 'historische vredeskerken', en de doopsgezinden hebben de mogelijkheid gekregen om hun standpunt in vele oecumenische discussies duidelijk te maken.

Decennium van Vrede en Geweldloosheid
Tijdens de achtste bijeenkomst van het WCC in Zimbabwe (1998) kwam een doopsgezinde afgevaardigde met het idee voor een 'Decennium van Vrede en Geweldloosheid: Kerken voor Vrede en Verzoening', waar iedereen enthousiast op reageerde. De oecumenische beweging zocht naar methoden van geweldloosheid, zowel in theologische en ethische als in praktische zin.

De doopsgezinden stonden nu voor de uitdaging om hun eigen standpunt ten opzichte van vrede en geweld te bepalen, en om hun theologie aan andere christelijke kerken over te brengen. Het omvangrijke document ‘Verklaring over Rechtvaardige Vrede’ (A Declaration on Just Peace)  werd samengesteld, en in Berlijn werd een Mennonieten Vredescentrum opgericht.

Een Pelgrimstocht van Rechtvaardige Vrede
Tijdens de conferentie van de WCC (Zuid-Korea 2013) werd besloten om de komende jaren te wijden aan: 'A Pilgrimage of JusticeandPeace’, dit als vervolg op het Decennium van Vrede en Geweldloosheid. Opnieuw waren doopsgezinden integraal betrokken bij het proces. Het doel is om de spirituele wortels en bronnen van het christelijke geloof nog dieper te onderzoeken, om een rechtvaardige en vredige wereld te creëren, en om christenen te voorzien van nieuwe inzichten en dimensies in hun betrokkenheid bij het politieke en sociale leven van de gemeenschap waarin zij leven. Dit zal hopelijk leiden tot de overtuiging dat het evangelie de kracht heeft om de wereld te veranderen – zelfs te midden van geweld en onrechtvaardigheid.

Vertaling: Eliza ten Kate