Christian Peacemaker Teams Europe (CPT)

Auteur: Marius van Hoogstraten

Over de hele wereld leven miljoenen mensen op plaatsen waar gewapende groeperingen, soldaten of milities de dienst uitmaken. Miljoenen anderen hebben hun land moeten verlaten en zijn op de vlucht. Je hoort vaak: ‘Ach, zo gaat het nou eenmaal in de wereld’. Soms heerst het idee dat het enige wat we voor deze mensen kunnen doen het sturen van een leger is. Maar dat maakt de oorlog alleen maar erger.

Aanpak op de werkvloer
Christian Peacemaker Teams proberen andere oplossingen te vinden. We gaan naar plaatsen waar (oorlogs-)geweld heerst, om samen met lokale bewoners aan de vrede werken. We gebruiken geen wapens maar maken foto's en aantekeningen. Soldaten en andere gewapende groeperingenherkennen ons aan onze hesjes en petten. Daardoor zijn ze minder snel geneigd om geweld te gebruiken.Ze weten dat er op ze wordt gelet.

Vroeger meenden we tamelijk uniek te zijn in onze aanpak. Tegenwoordig weten we dat de lokale bevolking zelf ook oplossingen vindt om zich geweldloos te verzetten. Ook in situaties waar zij zich verzetten tegen multinationalsdie hun leefomgeving verwoesten.
Door middel van publicaties en videofilmpjes proberen we deze lokale grassroot- vredeswerkers mentaal te ondersteunen en internationale bekendheid te geven.  

Geweldloos verzet
Voorbeelden zijn: het vormen van een menselijke barrière tussen soldaten en demonstranten, gewoon naar school gaan of je schapen hoeden, zelfs als het leger je probeert tegen te houden, enzovoort.
Ook in Canada ondersteunen CPT vrijwilligers geweldloos verzetvan inheemse bewoners van wie de leefomgeving bedreigd wordt door grote houtverwerkingsbedrijven. Als er barricades opgeworpen worden om de vrachtwagens uit het bos te houden, vertellen de CPT-ers de niet-inheemse Canadezen wat de bezwaren van de inheemse bevolking zijn.

En in Europa houden we ons bezig met het geweld dat vluchtelingen vaak moeten ondergaan. Er is bijna geen veilige manier om Europa binnen te komen.De grenzen wordendoor militairen streng bewaakt. Dit leidt ertoe dat veel vluchtelingen andere, riskantere routes proberen. Duizenden zijn in de afgelopen jaren omgekomen aan de grenzen, vooral in de Middellandse Zee en tussen Griekenland en Turkije.

De start van Christian Peacemaker Teams vond plaats in 1984 tijdens het Doopsgezind Wereldcongres (Straatsburg). Het idee was om duizenden christenen via parachutes in conflictgebieden te droppen. We beseffen nu dat we onszelf en de hulp die we konden bieden,toen nogal overschatten. Tegenwoordig werken er niet alleen christenen voor CTP; onze samenwerking met lokale groepen is de kern van ons werk geworden. We ondersteunen momenteel grassroots initiatieven in Colombia, Palestina, Iraaks Koerdistan en Canada.

Vertaling: Eliza ten Kate