De jeugd heeft de toekomst

Auteur: Johannes Dyck

Tegenwoordig wordt er in Duitsland in de gemeenten veel jeugd- en jongerenwerk verricht door een jongegeneratie.

In de Sovjet-Unie stond jeugd- en jongerenwerk onder druk. Vanaf 1929 gold een verbod op watvoor bijeenkomst ook, ook van vrouwen, kinderen en jongeren. Toen nieuw opgerichte gemeenten na 1955 een legale status probeerden te verkrijgen, eisten de Sovjet autoriteiten nog steeds de strikte naleving van de grondwet. Er mochten geen kinderen in de kerkdiensten zijn, bang als de autoriteiten waren voor ondermijning van het grondwettelijke gezag. Het gevolg hiervan was dat de samenkomsten van tijd tot tijd onderbroken werden door gezagsdragers.Onderwijzers kwamen dan mee en noteerden de namen van de aanwezige schoolkinderen. Kinderen van die lijst werden de volgende dag op het matje geroepen bij de hoofd-meester, die hen vervolgens belachelijk maakte tegenover hun klasgenootjes. Voor nieuwe gemeenten, de jonge ouders en hun kinderen waren deze jaren van vervolging (1958-1966) een behoorlijke beproeving. Uiteindelijk hebben ouders toestemming verkregen om ook kinderen de diensten bij te laten wonen.

Overwinningen ondanks de risico's
Na deze kleine overwinning werd aan huis ‘zondagsschool’gegeven. In de steden kon dit beter verborgen blijven dan in de dorpen. Maar hoe heimelijk ook, toch werden mensen gearresteerd, waaronder ook jonge vrouwen. Desondanks zetten vrouwen dit riskante werk voort tot aan hun emigratie naar Duitsland.

Jongeren nemen de leiding
Toch werd onder deze dreigende atmosfeer, het jeugdwerk ook wel oogluikend toegestaan door de autoriteiten. Tweemaal per week kwamen kleine groepjes bijeen bij iemand thuis, voor een dienst en bijbel-studie. Gemeenten werden zo voorzien van jonge krachten die later een rol in de gemeente op zich konden nemen. Vooralde jongerenkoren vormden een belangrijke trekpleister voor jongens en meisjes. De uitvoeringen die zij nu en dan gaven werden beleefd als een feest.

Goede hoop
Activiteitendie onder het communistische bewind verboden waren binnen een gemeente, werden enorm populair in Duitsland. De mennonieten wisten hoe belangrijk het jeugd- en jongerenwerk was voor de toekomst van de gemeente. Tot op de huidige dag is er in Duitsland een bloeiende cultuur van jeugd- en jongerenwerk. Aangezien de mennonieten gezinnen in Duitsland vaak groot zijn, is dit werk belangrijk voor de geloofsopvoedingbinnen het gezin en voor de toekomst van de gemeenten.

Vertaling: Eliza ten Kate