Verantwoordelijkheid in de maatschappij en in de wereld

Auteurs: Hermann Heidebrecht, Johannes Dyck

In de Sovjet-Unie hadden mennonieten officieel geen mogelijkheid om diaconaal werk of zendingswerk te verrichten. Na hun emigratie naar Duitsland echter, kregen zij volop de gelegenheid zendingsprojecten op te zetten. Deze zogenaamde ‘church planting-projecten’ kwamen van de grond in (voormalig Oost-) Duitsland, maar ook inhun landen van herkomst: Rusland, Kazachstan, Kyrgyzstan, Oekraïne, Moldavië en andere delenvan de voormalige Sovjet-Unie. Later kwamen er nog projecten bij in Zuid- en Oost-Europa (Roemenië, Bulgarije), Latijns-Amerika (Brazilië, Bolivia, Mexico), Afrika (Kenia, Ethiopië) en elders in de wereld.
Het zendingswerk van de in Rusland geboren mennonietenverloopt via hun eigen opgezette netwerk. Soms worden zendelingen ook uitgezonden via andere Duitse of internationale zendingsorganisaties.Naast het opstarten van nieuwe gemeenten worden er scholen en weeshuizen opgezet.

Scholen en diaconaal-maatschappelijke projecten
Zo hebben de in Rusland geboren mennonieten in deafgelopen jaren in hun plaats van vestigingeen aantal particuliere scholen opgericht in samenwerking met andere christenen. Een voorbeeld daarvan is de ChristlicheSchulvereinLippee.V.in Detmold en omgeving, met meer dan 2.300 leerlingen en tweehonderdleraren. Op verschillende niveaus van de overheidwordt erkend, dat dit schoolproject een belangrijke bijdrage levert aan een succesvolle integratie van in Rusland geboren Duitsers.

Het Museum van Geschiedenis en Cultuur van de Russische Duitsers
Otto Hertel, voormalig natuurkundeleraar uit Kyrgyzstan en de grondlegger van de ChristlicheSchulvereinLippe, is doordrongen van het feit dat identiteit en geschiedenis sterk met elkaar verweven zijn. Vanaf de opening van de school in Detmold, zette hij verschillende tentoonstellingen over Duitsers in Rusland op, daarnaast hield hij lezingen over hun rol in de Russische cultuur en wetenschap. In 1996 werder op het terrein van deze school een permanent museum gevestigd. Hierin ook plaats voor een bibliotheek met bijzondere aandacht voor Duitsers en mennonieten in Rusland. Om dit mogelijk te maken schonk Hertel zijn collectie boeken aan het museum.

In juli 2011 werd het museum heropend in een nieuw gebouw, met een indrukwekkende tentoonstelling over de geschiedenis van Duitsers in Rusland vanaf het eerste begin tot hun remigratie naar Duitsland en hun integratie in de Duitse samenleving.

Op internet kunt u meer informatie vinden over het museum(http://russlanddeutsche.de/)

Vertaling: Eliza ten Kate