Ziekenhuisbezoeken

Auteurs: Jean-Paul Herzog, i.s.m. Mireille Peterschmitt en Sara Herzog

Elke week lopen Fabienne uit Straatsburg en Odile uit Sélestat ziekenhuizen en klinieken in hun respectievelijke steden in en uit. In een omgeving waar mensen zorgen hebben, lijden, rouwen en vreugdevol zijn, maar ook leven en dood ervaren, komen ze langs om patiënten, families en personeel te ontmoeten en naar hen te luisteren.

Fabienne en Odile zijn ziekenhuisbezoeksters. Wat zij doen is uiting geven aan de pastorale betrokkenheid van de gemeente op mensen die alleen zijn: dat kan via een enkel bezoek of door steun te geven voor een wat langere tijd. Tijdens hun visites laten zij zich vergezellen door Jezus Christus, de Heer, die hen leidt bij hun dagelijkse pastoraat.

Gewoon er zijn
In de Franse ziekenhuizen vormen de bezoeksters een aanvulling op het andere ziekenhuispersoneel, ze willen er zijn voor de mens. Vroeger was het heel normaal dat christelijke bezoekers ongehinderd door de ziekenhuizen en klinieken konden lopen. In de huidige Franse seculiere maatschappij is dat anders. Ziekenhuizen zijn plaatsen waar mensen uit verschillende sociale klassen en met verschillende geloven en overtuigingen met elkaar te maken krijgen. De bezoeken aan de patiënten zijn bij elk geloof en elke cultuur weer anders van aard. Daarom moet iedereen die van buitenaf in een ziekenhuis steun wil aanbieden kunnen aantonen dat ze met een legitieme reden komen.

Niettemin voorziet het pastoraat in een behoefte. Ziekenhuizen zijn ook plaatsen waar vragen bovenkomen. Vandaag de dag rust er een grote druk op het medische personeel door intermenselijke relaties, en om technische en financiële redenen. Als het op ethische discussies aankomt kunnen de bezoekers een rol van betekenis spelen. Soms zijn zij beter dan een medewerker in staat een patiënt te verwijzen naar iemand buiten de instelling om in zijn behoeften te voorzien. Onze twee ziekenhuisbezoeksters hebben er hun handen vol mee.

Sedert 23 jaar begeleidt, helpt en zendt de Dienst Geestelijke Verzorging genaamd:Compassion in Action, bezoldigde geestelijke verzorgers en een aantal vrijwillige bezoekers. Dit in samenwerking met de Protestante kerken van de Elzas en de Lorraine. Evangelische gemeenten in de buurt helpen ook mee. De mennonieten in Straatsburg hebben deze kleine liefdadigheidsinstelling opgericht. Onze harten zijn vervuld van erkentelijkheid. Wij danken God voor Zijn trouw en hulp; ons werk van geloof en dienstbaarheid gaat nog elke dag voort.

Vertaling: Eliza ten Kate