Gehandicaptenzorg

Auteur: André Hege

Twee stichtingen in de omgeving van Parijs, 'Les Amis de l'Atelier' en 'DomaineEmmanuel' hebben een nauwe band met de Franse mennonieten geschiedenis. De stichtingen hebben rond de vierduizend mensen geholpen of begeleid, in een totaal van zeventig instellingen en instanties.

Geschiedenis
Het begon allemaal in 1950 door de vriendschap van mennonieten met een familie met een gehandicapt kind. Er moest iets gebeuren in de situatie van het kind, en in een kleine bouwkeet waarin water noch elektriciteit was, werd een kinderclub opgericht. Dit kleine privé-initiatief groeide uit tot een meer permanente service in de vorm van het eerste 'Assistance throughWork' Centrum  in Chatenay-Malabry, en later een tweede Centrum met accommodaties voor gehandicapten in Hautefeuille, op het platteland ten oosten van Parijs.

Stukje bij beetje en met behulp van overheidssubsidies groeide het initiatief uit. Het werd professioneler en men probeerde tegemoet te komen aan de noden van elke persoon.De zorg werd zo veel mogelijk op de cliënt afgestemd. De accommodaties zijn erop gericht om de bewoners waar mogelijk een taak te laten uitvoeren en in de gemeenschap te integreren. Er is nu ook thuiszorg beschikbaar voor hen die thuis kunnen blijven wonen.

Beide stichtingen hebben aparte centra voor bejaarden. 'DomaineEmmanuel' heeft een afdeling voor mensen die permanent mentale problemen hebben na een psychische ziekte.

Naastenliefde: verschillende standpunten accepteren
Sommige van onze huizen verlenen fulltime medische zorg aan wie dat nodig heeft. En er zijn speciale plaatsenvoor mensen die in ernstige mate hulpbehoevend zijn. De beide stichtingen werken samen met medische instellingen.Naast specialisatie in de zorg voor gehandicapten, zijn ze deskundig in de begeleiding van autistische kinderen. Via deze zorg dragen wij een boodschap uit van respect en warmte die we ook door hopen te geven aan onze bewoners en cliënten.

We denken dat we door het bieden van woonruimte en werk, de cliëntenleren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen levenen het gevoel van isolement verminderen. Het is belangrijk dat hulpbehoevende mensen waar mogelijk in een normale arbeidsomgeving integreren.

Doordat de maatschappij verandert wordt er een groot beroep gedaan op zowel onze creativiteit als op aanpassing. Door steeds bereidheid te tonen verschillende standpunten te accepteren, geloven we dat naastenliefde iedere dag zichtbaar wordt.

Onze websites (in Frans)
http://www.fondation-amisdelatelier.org/
http://www.aede.fr/

Vertaling: Eliza ten Kate