Instellingen

Auteur: Theo Hege

De maatschappelijke hulpverlening vanuit de Franse gemeenten komt voort uit de grote maatschappelijke hulpacties van het Mennonite Central Commitee (MCC) die in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen.

Hulp aan invaliden
Tussen 1945-1946 spoorden de kerkelijke leiders de mennonieten gemeenten aan om hulp aan hun naasten te bieden. Deze benadering zorgde ervoor dat het eerdere werk ook na het vertrek van het MCC voortgezet kon worden. Zo werden de 'AssociationFraternelleMennonite' en de 'Association de Mont des Oiseaux' (Vogelberg) opgericht. In 1950 werd in Valdoie vlakbij Belfort een gebouw gekocht om een kindertehuis in te beginnen, en het jaar daarop werd een tweede kindertehuis aangekocht op de Mont des Oiseaux, vlakbij Wissembourg. De Mont des Oiseaux groeide uit tot een instelling waar zorg verleend wordt aan kinderen en volwassenen met een psychische of mentale handicap.

Geïnspireerd door het Amerikaanse mennonieten zendingswerk werd in 1953 de 'Mission MennoniteFrançaise' opgericht in Chatenay-Malabry, alwaar ook een gemeente werd gesticht. Tezelfdertijd steunden ze een plaatselijk initiatief voor zorg aan verstandelijk gehandicapte kinderen. Het samengaan van diaconale diensten en de evangelieverkondiging ging echter niet zonder slag of stoot. Maar uiteindelijk werd de vereniging 'Les Amis de l'Atelier' in 1961 opgericht, die in 2011 uitgroeide tot een stichting.

Steuncentrum en Buitenlandse Studenten
In 1966 zette de 'Mission MennoniteFrançaise' in Parijs een steuncentrum op voor werk en onderkomen. Tegenwoordig heet dit centrum 'Association des Institutions du DomaineEmmanuel' (AEDE). De omvang van deze vereniging is groot: 91 instellingen en diensten, 4.188 cliënten, 2.633 werknemers. Financiering komt over het algemeen uit openbare fondsen.Tevens opende de 'Mission MennoniteFrançaise' in 1976 nabij Parijs een opvanghuis voor buitenlandse studenten, dat in 1998 werd gesloten. In 1995 opende de mennonieten gemeente van Montbéliard een kleine noodopvang met twaalf studio's, de 'Maison d'Accueil de la Prairie'.

Toen in 1977 een gebouw werd gekocht om de mennonieten gemeente in Straatsburg te huisvesten, werd daarin een klein centrum met zeven kamers voor studenten geopend. In 2014 uitgebreid tot veertien kamers en negen studio's.


Vertaling: Eliza ten Kate