Mennonieten – traditioneel modern met standvastige waarden?

Auteur: Beate Zipperer

In Beieren zijn de meeste mensen Rooms-katholiek, en ‘mennoniet zijn’ wordt gezien als iets exotisch. Wanneer kinderen naar school gaan en ook aan de bijbellessen meedoen, worden de ouders uitgedaagd dit aan anderen uit te leggen. Wat zijn, bijvoorbeeld, hun normen en waarden?

Familie?
We horen wel eens: ‘Zijn mennonieten een “gezinskerk”’? Louter omdat zij gevormd worden binnen het gezins- en familieleven.Of is er ook ruimte voor de verandering van de structuur van de gemeente? Wat is essentieel? In onze ogen worden normen en waarden ontleend aan de woorden van Jezus Christus, maar ook aan de ideeën van de vroege Reformatie. Kort samengevat gaat het hierom:

SolaScriptura – de bijbel is de enige basis van ons geloof (Galaten 2:6-9);
Solus Christus – alleen Jezus Christus heeft autoriteit over de gelovigen (Efeziers 5:23-24);
Sola Gratia – alleen door genade kan de mensheid gered worden (Romeinen 1:17);
SolaFide – alleen door geloof kan de mensheid gerechtvaardigd worden (Galaten 2:16).

Richtlijnen
Maar gemeenten bestaan ook uit mensen die blijven zoekennaar Gods beloften, waarbij zij zich laten inspireren door de heilige Geest. Daarom hebben vele kerken richtlijnen voorgeloof en leven, die telkens weer kunnen worden aangepast of uitgebreid. Samenvattend zijn de richtlijnen van onze plaatselijke gemeente:

Leef het geloof: Centraal staat voor ons de God van de bijbel.Het is de bedoeling dat wij in dienst van Hem leven. Zo zien wij de missie van alle christenen en kerken.

Leef het geloof: Keer je om naar je medemens. Jezus Christus laat ons Gods liefde zien, en hoe God wil dat we leven. Voor ons is niets belangrijker dan hem navolgen.

Leef het geloof: Ervaar hoe God in ons leven werkt, en maak daar ruimte voor vrij. De bijbel, zoals wij die onder de leiding van de heilige Geest begrijpen, is de richtlijn voor ons leven en wat we daarin uitdragen. God tot ons laten spreken via de bijbel, daarvoor is telkens nieuweontvankelijkheid nodig.

Leef het geloof: Met elkaar vormen we de gemeente, en daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Passend bij onze talenten en mogelijkheden doen we mee aan het gemeenteleven, en zijn we onderdeel van de getuigenis van Jezus Christus.

Vertaler: Eliza ten Kate