Vertrouwen op de heilige Geest

Auteur: Beate Zipperer

In Zuid Duitsland zijn zowel charismatische als piëtistische mennonietengemeenten. De gebruiken ín, en de structuur ván een kerkdienst variëren daardoor nogal. Een algemeen verbindend element is dat alle gemeenten vertrouwen op de inspiratie van de heilige Geest.

Kerkdienst
Samen bidden en muziek maken staan centraal. Maar zowel de geestelijke sfeer als de vorm van de kerkdiensten, de soorten gebeden en de muziekstijl verschillen vanwege,hetzij de opvatting, hetzij de culturele of de traditionele achtergronden van de gemeenteleden. Het patroon van de meeste kerkdienstenkan ruwweg in drieën worden onderverdeeld:

God in ons midden: verwelkomen
Aan het begin van de dienst prijzen en danken we God. Dat doen we door middel van welkom heten, samen bidden en zingen, maar ook via een toneelstuk, of een getuigenis afleggen. Op deze manier proberen we ons op God te richten.

Spreken
Dan lezen we uit de bijbel, wat we beleven als een luisteren we naar Gods stem. In dit onderdeel leggen dominees en lekenprekers het Woord van God uit via een preek.

Zegeningen
Hieronder vallen praktische mededelingen over de gemeente en over projecten in de wereld. Ook onze betrokkenheid op elkaar krijgt hier een plaats. Hoe heeft God door ons gewerkt? Wat zijn de zegeningen die ons overkwamen? Door dit met elkaar te delen groeit de onderlinge belangstelling en beleven we eenheid door de deelname aan het heilig Avondmaal. Dit onderdeel vormt het einde van de dienst.

Gemeenteleven – groeien in je geloof – je geloof (be)leven
'Voedsel houdt lichaam en ziel bij elkaar'. Dit Duitse gezegde geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor het gemeenteleven. Daarom wordt er in veel gemeenten samen gegeten. Na de dienst is er koffie en taart. Soms luncht de gemeente samen, bijvoorbeeld na een doopdienst. Door activiteiten in kleiner verband wordt het geloof vaak intenser beleefd: een koor, een toneelgroep, een jongeren- of een ouderengroep. Groeien in je geloof, en je geloof (be)leven wordt makkelijker als je samen dingen doet en meemaakt.

Vertaler: Eliza ten Kate