Zondagsschool, Scouting, Catechese en Seminaries

Auteur: Beate Zipperer

De bijbelseverhalen worden thuis aan de kinderen verteld,  maar ook op zondag in de kerk.

Kind en zondag
In veel gemeenten gaan de kinderen, terwijl de ouders de dienst bijwonen, naar de zondagsschool die geleid wordt door vrijwilligers. Anders dan op een gewone school leren kinderen hier God kennen en lerenze Jezusna te volgen. Daaroverwordt met henop een speelse manier van gedachten gewisseld. Ook leren ze bidden,samen zingen en knutselen.

Inde ‘Evangelische FreikircheMennonitengemeinde Ingolstadt e.V.’ beginnen de kinderen de dienst samen met de volwassenen. Kort na het begin gaan zij in vier verschillende leeftijdsgroepen uiteen, luisteren ze naar de bijbelseverhalen en praten ze over onderwerpen die met geloof te maken hebben.
Sommige gemeenten hebben ook speciale weken voor kinderen. Kinderen zien daar naar uit: schoolvriendjes gaan mee en met zijn allen vergroten ze hun kennis van de bijbel en van Jezus. In sommige gemeenten hebben ze ook een ‘Royal Rangers’ groep, dit is een christelijke scouting.

Jongeren en jongvolwassenen
Tegenwoordig heet catechese in veel gemeenten ‘les’ of ‘bijbelles’. Deze lessen zijn niet  per se een voorbereiding op de doop, ook al gaan ze over het christelijke geloof en de mennonieten.Belangrijk is hoe individuele personen hun geloof beoefenen.
In speciale diensten voor jongvolwassenen worden de onderwerpen dan gedeeld met de gemeente.Naast het werk in de gemeente, organiseert de ‘JugendwerksüddeutscherMennonitene.V. (JUWE)’  buitenweekeinden en cursussen voor kinderen en jongvolwassenen.

Volwassenen
Er worden ook weekeinden voor gezinnen envoor ouderen georganiseerd. Voor diegenen die zich willen verdiepen in de doperse traditiewordenbasiscursussengegeven in de plaatselijke gemeenten of in grotere conferentieoorden, zoals aan het bekende Theologische Seminarie de Bienenberg in Zwitserland.

Vertaling: Eliza ten Kate