Giften

Auteur: BeaterZipperer

Mennonieten gemeenten kunnen voortbestaan dankzij financiële giften. In de gemeente Ingolstadt, bijvoorbeeld, betalen de leden elke maand een vrijwillige bijdrage. Velen laten zich hierbij leiden door het bijbelse concept van de 'tienden'.

Bronnen van inkomsten
Een andere,zij het kleine bron van inkomsten,is de verhuur van ruimten. Voor een klein bedrag kan een particulier of instelling zijn bijeenkomsten of vieringenin het kerkgebouworganiseren.De onderhoudskosten voorhet gebouw, de kosten voor reparaties, de verwarming enonvoorziene zaken, maar ook de kosten voor eigen concerten en de jaarlijkse kinderweek, komen allevoort uit de contributie van de gemeenteleden.

Collecten
Elke week wordt er voor de koren, speciale gelegenheden, en voor de landelijke instellingeneen collecte gehoudentijdens de kerkdienst. In Zuid Duitsland zijn dat bijvoorbeeld: de JUWE (voor kinder- en jeugdwerk) en de VdM (Verband deutscherMennonitengemeinden). Maar we zamelen ook geld in voor nationale Duitse organisaties zoals de AMG (ArbeitsgemeinschaftdeutscherMennonitengemeinden); DMFK  (DeutschesMennonitischesFriedenskomitee); DMMK (DeutschesMennonitischesMissionskomitee); CD (ChristlicheDienste) en wereldwijd voor de MWC (Mennonite World Conference).

Doordat we op verantwoorde wijze met de contributies, giften, en het jaarlijkse financiële verslag omgaan, kunnen we onafhankelijk van de overheid blijven. Zo kunnen we autonoom, zelfbesturend en in alle vrijheid het koninkrijk van God dienen.

Vertaler: Eliza ten Kate