Afsterven van een gemeente blaast nieuw leven in de Oostenrijkse Mennonieten

Auteur: Martin Podobri

‘Heeft het nog zin om de MFÖ (MennonitischeFreikircheÖsterreich) in stand te houden?’ Deze vraag werd ingegeven door de opheffing van de oude mennonietengemeente in Salzburg op 10 oktober 2010.De Oostenrijkse mennonieten bevonden zich toen op een dieptepunt in hun geschiedenis. Moest danook het instituutMFÖ maar meteen worden opgeheven?

MFÖ-new
In januari 2011 kwamen de vijf oudste mennonietengemeenten van Oostenrijk bijeen om te spreken over deze kwestie en over de problemen waar de gemeentenmee te kampen hadden: interne conflicten, problemen met het vinden van medewerkers, en moeite om oudsten te benoemen. De vraag was nu: Hoe kan de MFÖ helpen om deze problemen het hoofd te bieden? Dit was het begin van een proces dat 'MFÖ-new' ging heten. Men wilde niet opgeven.

In januari 2011 ging het bestuur van de MFÖ aan de slag met de resultaten van de vergadering, en er werden vijf manieren gevonden waarmeehet instituut de gemeenten van dienst kon zijn:

Identiteit creëren
'Wie zijn de mennonieten? Wat geloven ze en waar komen ze vandaan?' De MFÖzou de gemeenten kunnen helpen bij het formuleren van hun eigen identiteit, wat uiteindelijk ook de identiteit van de organisatie als geheel ten goede zou komen.

Steun voor een nieuwe generatie van leiders
De oudere leiders in de gemeenten zijn vaak niet meer in staat om voldoende steun te bieden aan de leiders die na hen komen. De MFÖkan helpen om te blijven focussen op het verkrijgen van nieuwe aanwas.

Leiderschap zoals de bijbel dat bedoelt
Als er problemen zijn omtrent, bijvoorbeeld, het leiderschap in een gemeente, is het goed na te gaan wat het Nieuwe Testament daarover aanreikt. De apostelen zouden de gemeenten kunnen inspireren tot een bijbelse vorm van leiderschap. De MFÖzou hierin ondersteuningkunnen bieden.

De gemeente helpen met groeien
De MFÖ heeft vele contacten in Oostenrijk, maar ook in andere landen met bijvoorbeeld zendingsorganisaties en broederschappen. Dit netwerk is een vat vol goede ideeën die de gemeenten in Oostenrijk zouden kunnen helpen bij de wederopbouw.

Nieuwe kerken stichten
Het is voor één gemeente een te grote klus om een nieuwe gemeente te stichten, maar als alle vijf gemeenten hierin samenwerken moet het mogelijk zijn. Ook hierbij kan de MFÖ (professionele) hulp bieden.

Uiteraard is het verdrietig dat de gemeente in Salzburg werd opgeheven, maar op dit moment, in 2014 zit er weer groei in de andere. En zo heeft de dood ven één tot nieuw leven in de andere geleid.

Vertaler: Eliza ten Kate