Oostenrijkse mennonieten worden erkend

Auteur: Martin Podobri

Tijdens de reformatie van de zestiende eeuw bekeerden vele Oostenrijkers zich tot het protestantisme. In sommige delen van het land behoorden negentig tot 95 procent tot het protestantse of doperse volksdeel. De mennonieten werden echter van het begin af aan vervolgd en velenstierven als martelaren. Na deze periode waren er gedurende meer dan driehonderd jaar lang geen mennonieten meer in Oostenrijk. In 1869 veranderde die situatie. Toen baptisten een gemeente in Wenen stichtten, kwam ook voor mennonieten de weg weer vrij om gemeenten te stichten.

Eerste sociëteit van mennonieten
Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan geestelijke hulp en sociaal werk. Om daarin te voorzien kwamenin 1947 het Mennonite Central Committee en de MennoniteBrethren Mission naar Oostenrijk. De zendelingen verspreidden het evangelie en veel mensen vonden het geloof. In 1953 startte de eerste mennonietengemeente in Linz en in de daarop volgende jaren werden er gemeenten gesticht in Wenen, Wels, Salzburg en Steyr. Tevens werd een ‘Sociëteit van Mennonieten’ opgericht waarin alle gemeenten met elkaar verbonden waren.

Religieuze Status
Tot de jaren 1990 behoorde 98 procent van de Oostenrijkers tot de Rooms-katholieke Kerk die door de overheid officieel erkend was. De mennonieten genoten net als de meeste andere protestantse kerken, geen officiële erkenning; ze werden omschreven als een religieuze vereniging of sekte. Toen er tussen 1960 en 1990 tal van evangelische gemeenten werden gesticht, voegden sommige kerken zich tot deze gemeenschappen, terwijl andere kerken zich verenigden tot broederschappen. Op deze manier werd er geprobeerd overheidserkenning te verkrijgen. Dat had een reden.

Vijf groepen, één kerk
Om erkenning te verkrijgen, had een gemeenschap 16.500 leden nodig, dat is 0,2 procent van de Oostenrijkse samenleving. Door zich te verenigen kreeg men dat aantal bij elkaar.In 2011 kwamen de besturen bijeen van de mennonieten, baptisten, pinkstergemeenten en evangelische kerken om gezamenlijk de status van ‘kerk’ te verkrijgen. Hierdoor werd de oprichting van de 'Freikirchen in Österreich' een feit. In januari 2013 dienden ze het voorstel om een kerk te wordenbij de regering in, en in augustus van dat jaar was het zover. Sedertdien vormen baptisten, de 'ElaiaChristengemeinde', pinkstergemeenten, evangelische kerken en mennonieten officieel één kerkgenootschap in Oostenrijk.

Dit is een unieke situatie, omdat al deze kerkgenootschappen de volwassenendoop toepassen en daarmee een dopers kerkgenootschap vormen.

Vertaling: Eliza  ten Kate